Sid 1/3

Skaffa en mail- och mobilpolicy!

Modern teknik gör att vi kan jobba nästan precis när och var vi vill. I många fall är det praktiskt, ibland blir det ett problem. Oavsett vilket kan man behöva en mail- och mobilpolicy som reglerar när man förväntas vara tillgänglig för sina kollegor. Vem som helst kan ta initiativ till en mail- och mobilpolicy på sin arbetsplats.

Börja här!
Sid 2/3

Fem steg till en mail- & mobilpolicy

Sid 3/3

Bjud in dina kollegor till ett fysiskt möte

Klicka på ”Bjud in” så skapar vi ett mejl med färdig inbjudningstext som du kan skicka till dina kollegor. På mötet kan ni prata om hur just ni vill ha det på er arbetsplats eller arbetsgrupp.

Bjud in »